Norstraden Csillaga (epub, mobi)

Norstraden Csillaga - Obaran

A regény nyomtatott formátumban a Cherubion Kiadó gondozásában jelent meg 2012-ben. E-könyves formátumban megvásárolható a Trivium Webshopban.

Részlet a regényből
Obaran és Thorwald átlépték a magas küszöböt, derékban meghajolva átbújtak a szemöldökfa alatt, és fejüket továbbra is meghajtva megálltak a bejárat mellett, a falnál. Míg a Tanács legvénebbje nem szólt hozzájuk, nem mozdulhattak. A helyiséget hosszú percekig csend töltötte be; a moravé édeskés-csípős szaga terjengett a légben.
– Lépj közelebb, Norstrad vére, Thorwald! – szólalt meg végül rekedt hangon az egyik aggastyán.
Mivel már Obaran is felpillanthatott, meg is tette. A rituálé alatt nem tudta rendesen megfigyelni a véneket, a Négyek Tanácsa tagjait – akik valójában már csak hárman voltak –, s most meglepődött. Míg odakint hatalmas termetű, farkas prémbe burkolódzott, arcnélküli alakokat látott a máglya túloldalán, most rá kellett jönnie, hogy a törzs legöregebbjei szikár, inas-csontos, pergamenbőrű, tar fejű norsvanok, számtalan csúf heggel az arcukon és koponyájukon. A túlsó fal előtt ültek egymás mellett vastag állatprémeken, nem viseltek mást, csak gazdagon hímzett posztónadrágot és mellényt. Csupasz karjukról megnyúlt, löttyedt izom lógott, hasuk megereszkedett, lárvaszerű arcuk mégis ránctalan volt.
A helyiség közepén rácsos vaskályha terpeszkedett, benne vörösen izzó parázs ontotta a meleget. A fali tartókra fáklyákat tűztek, s amikor Obaran körbepillantott, meglátta Vorkhin Nervant és bizalmas harcosait, ahogy átható tekintettel őt figyelik. Folytatás…